Hướng dẫn cách nâng cấp khuyên tai

  • Để nâng cấp được khuyên tai, bạn sẽ cần Three Vaccines (Tam Sinh Thạch). Thứ được tạo ra từ cách kết hợp nhẫn và dây chuyền hoàn hảo tại Chaos Goblin.

 

  • Sau khi bạn đã có được Tam Sinh Thạch (Three Vaccines) để nâng cấp khuyên tai.
  • Bạn phải chọn dòng thứ 1 (Nâng cấp trang bị => Cường hóa trang trị) ở Chaos Goblin để có thể nâng cấp chúng.

 

 NGUYÊN LIỆU THĂNG CẤP BÔNG TAI

Vật Phẩm Kết HợpNguyên Liệu ChínhTỷ Lệ Thành CôngKết Qủa
Bông tai cuồng nộ + 11 trở lên

Ngọc ước nguyện x20

Ngọc tâm linh x20

Ngọc hỗn nguyên x1

Ngọc sáng tạo x1

Đá thủy tổ x1

60% > 100%

Tăng 10% với mỗi cấp độ của bông tai

Bông tai thủy tổ + 0
Bông tai thủy tổ +11 trở lên

Ngọc ước nguyện x20

Ngọc tâm linh x20

Ngọc hỗn nguyên x1

Ngọc sáng tạo x1

Đá danh dự x1

60% > 100%

Tăng 10% với mỗi cấp độ của bông tai

Bông tai danh dự + 0
Bông tai danh dự +11 trở lên

Ngọc ước nguyện x20

Ngọc tâm linh x20

Ngọc hỗn nguyên x1

Ngọc sáng tạo x1

Đá huyết long x1

60% > 100%

Tăng 10% với mỗi cấp độ của bông tai

Bông tai huyết long + 0
Bông tai huyết long +11 trở lên

Ngọc ước nguyện x20

Ngọc tâm linh x20

Ngọc hỗn nguyên x1

Ngọc sáng tạo x1

Đá ám long x1

60% > 100%

Tăng 10% với mỗi cấp độ của bông tai

Bông tai ám long + 0
Bông tai ám long + 11 trở lên

Ngọc ước nguyện x20

Ngọc tâm linh x20

Ngọc hỗn nguyên x1

Ngọc sáng tạo x1

Đá thệ ước x1

60% > 100%

Tăng 10% với mỗi cấp độ của bông tai

Bông tai thệ ước + 0

 

♦ HÌNH ẢNH VÀ CHỈ SỐ CỦA BÔNG TAI 

Vật PhẩmChỉ Số Cơ Bản RanDomVật PhẩmChỉ Số Cơ Bản RanDom

Bông Tai Cuồng Nộ Phải : L

 

Tăng Tốc Độ Tấn Công + 7

Tăng Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo + 4%

Tăng Tỷ Lệ Chí Mạng +4%

Tăng Khả Năng Hồi Phục AG + 10

Tăng MaNa Tối Đa + 200

Bông Tai Cuồng Nộ Trái : R

Tăng Sát Thương Kỹ Năng + 17

Sát Thương Tăng + 20

Tăng Sát Thương Hoàn Hảo + 35

Tăng Sát Thương Chí Mạng + 35

Tăng HP Tối Đa + 200

Bông Tai Thủy Tổ Phải : L

Tăng Tốc Độ Tấn Công + 7

Tăng Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo + 5%

Tăng Tỷ Lệ Chí Mạng +5%

Tăng Khả Năng Hồi Phục AG + 10

Tăng MaNa Tối Đa + 400

Bông Tai Thủy Tổ : R

Tăng Sát Thương Kỹ Năng + 19

Sát Thương Tăng + 38

Tăng Sát Thương Hoàn Hảo + 65

Tăng Sát Thương Chí Mạng + 65

Tăng HP Tối Đa + 400

Bông Tai Danh Dự Phải : L

Tăng Tốc Độ Tấn Công + 7

Tăng Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo + 6%

Tăng Tỷ Lệ Chí Mạng +6%

Tăng Khả Năng Hồi Phục AG + 10

Tăng MaNa Tối Đa + 600

Bông Tai Danh Dự Trái : R

Tăng Sát Thương Kỹ Năng + 21

Sát Thương Tăng + 56

Tăng Sát Thương Hoàn Hảo + 95

Tăng Sát Thương Chí Mạng + 95

Tăng HP Tối Đa + 600

Bông Tai Huyết Long Phải : L

Tăng Tốc Độ Tấn Công + 7

Tăng Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo + 7%

Tăng Tỷ Lệ Chí Mạng +7%

Tăng Khả Năng Hồi Phục AG + 10

Tăng MaNa Tối Đa + 800

Bông Tai Huyết Long Trái : R

Tăng Sát Thương Kỹ Năng + 23

Sát Thương Tăng + 74

Tăng Sát Thương Hoàn Hảo + 125

Tăng Sát Thương Chí Mạng + 125

Tăng HP Tối Đa + 800

Bông Tai Ám Long Phải : L

Tăng Tốc Độ Tấn Công + 7

Tăng Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo + 8%

Tăng Tỷ Lệ Chí Mạng +8%

Tăng Khả Năng Hồi Phục AG + 10

Tăng MaNa Tối Đa + 1000

Bông Tai Ám Long Trái : R

Tăng Sát Thương Kỹ Năng + 25

Sát Thương Tăng + 92

Tăng Sát Thương Hoàn Hảo + 155

Tăng Sát Thương Chí Mạng + 155

Tăng HP Tối Đa + 1000

Bông Tai Thệ Ước Phải : L

Tăng Tốc Độ Tấn Công + 7

Tăng Tỷ Lệ Sát Thương Hoàn Hảo + 9%

Tăng Tỷ Lệ Chí Mạng +9%

Tăng Khả Năng Hồi Phục AG + 10

Tăng MaNa Tối Đa + 1000

Bông Tai Thệ Ước Trái : R

Tăng Sát Thương Kỹ Năng + 25

Sát Thương Tăng + 110

Tăng Sát Thương Hoàn Hảo + 185

Tăng Sát Thương Chí Mạng + 185

Tăng HP Tối Đa + 1000

 

♦ TỶ LỆ THÀNH CÔNG KHI NÂNG CẤP BÔNG TAI

Trang bị bông tai R, LSố lượngTỷ lệ thành công
Nâng cấp từ 0 > + 1160%
Nâng cấp từ 1 > + 2260%
Nâng cấp từ 2 > + 3260%
Nâng cấp từ 3 > + 4260%
Nâng cấp từ 4 > + 5360%
Nâng cấp từ 5 > + 6360%
Nâng cấp từ 6 > + 7480%
Nâng cấp từ 7 > + 8480%
Nâng cấp từ 8 > + 9480%
Nâng cấp từ 9 > +10580%
Nâng cấp từ 10 > + 11580%
Nâng cấp từ 11 > + 12580%
Nâng cấp từ 13 > + 14580%
Nâng cấp từ 14 > + 15580%

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *