Chào mừng đến với Mu Tiên Phong! Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi giải thích những thông tin mà MU Tiên Phong thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Các Dịch Vụ của MU Tiên Phong, cũng như các cách thức chúng tôi có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin đó. Chúng tôi chỉ mô tả các hoạt động của chúng tôi.

I. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Tóm tắt: Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách chính:

  • Bạn trực tiếp cung cấp một số thông tin (chẳng hạn như bằng cách đăng ký tài khoản).
  • Chúng tôi tự động ghi lại một số thông tin (bao gồm sử dụng các công nghệ như cookie).

Các loại thông tin cụ thể mà chúng tôi thu thập thường phụ thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, như Các Dịch vụ MU Tiên nào nào bạn sử dụng và cách bạn thực hiện điều đó.

1. Thông Tin Bạn Cung Cấp

Tóm tắt: Chúng tôi thu thập thông tin bạn lựa chọn để cung cấp. Bạn không cần phải chia sẻ thông tin khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp, nhưng nếu bạn từ chối, bạn có thể không truy cập được một số Dịch vụ của MU Tiên Phong hoặc tận dụng chức năng đầy đủ của chúng.

2. Thông tin Chúng Tôi Thu Thập Tự Động

Tóm tắt: Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin về cách bạn tương tác và điều hướng Các Dịch vụ của Mu Tiên Phong, cũng như thiết bị và phần mềm bạn sử dụng để làm điều đó.

3. Thể Loại Thông Tin Cá Nhân Được Thu Thập & Được Tiết Lộ

Tóm lại, tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Các Dịch vụ của MU Tiên Phong, các thể loại thông tin cá nhân sau đây có thể được thu thập và được tiết lộ cho mục đích kinh doanh trong 12 tháng trước đó:

  • Thông tin định danh, bao gồm tên, tên trong trò chơi, địa chỉ email, địa chỉ IP, ID thiết bị duy nhất và thông tin định danh trực tuyến
  • Thông tin thương mại, bao gồm tương tác với Các Dịch vụ của MU Tiên Phong, thông tin hỗ trợ khách hàng, lịch sử donate
  • Thông tin hoạt động trên Internet hoặc mạng điện tử khác(facebook,zalo,trình duyệt web), bao gồm việc sử dụng Các Dịch vụ của Mu Tiên Phong (dấu thời gian, lần nhấp chuột, kéo lên/xuống, thời gian lướt trình duyệt, duyệt bản đồ nhiệt, tìm kiếm, trang giới thiệu/thoát, cũng như hoạt động và tương tác trong ứng dụng khách hàng trò chơi của chúng tôi, bao gồm cả nhật ký trò chuyện), máy tính hoặc thiết bị (khả năng xử lý, nhà sản xuất và kiểu máy, ngôn ngữ và các cài đặt khu vực khác, độ phân giải màn hình và các cài đặt tương tự), kết nối với Các Dịch vụ của MU Tiên Phong (loại và phiên bản trình duyệt, tên và phiên bản hệ điều hành, ISP và cài đặt tùy chọn của bạn), cách thức thể hiện của Các Dịch vụ MU Tiên Phong (lỗi tải và thời gian phản hồi), dữ liệu sử dụng và nền tảng của bên thứ ba cũng như thông tin quảng cáo và phân tích
  • Dữ liệu định vị địa lý, bao gồm quốc gia và vị trí thô được lấy từ địa chỉ IP.
  • Suy luận rút ra từ các loại thông tin không nhạy cảm ở trên, bao gồm sở thích của người tiêu dùng. Chúng tôi không phỏng đoán các đặc điểm bằng cách sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm.

II. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO

Tóm tắt: Ngoài thông tin bạn cung cấp, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin về cách bạn sử dụng và điều hướng Các Dịch vụ của MU Tiên Phong. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc về bạn như được mô tả trong thông báo này, bao gồm để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi và cho mục đích phân tích và quảng cáo.

1. Cookie & Các Công Nghệ Liên Quan

Tóm tắt: Chúng tôi sử dụng các máy chủ và công nghệ của riêng của chúng tôi như cookie để tự động thu thập và lưu trữ thông tin về cách mà bạn tương tác với Các Dịch vụ của MU Tiên Phong, cũng như thiết bị mà bạn sử dụng để tương tác.

2. Phân Tích & Quảng Cáo Dựa Trên Sở Thích

Tóm tắt: Chúng tôi hợp tác với các bên thứ ba (như nhà cung cấp nội dung, công ty phân tích và mạng quảng cáo) để giúp chúng tôi cải thiện Các Dịch vụ của MU Tiên Phong và hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với chúng, cũng như hỗ trợ các sáng kiến tiếp thị của chúng tôi. Các công ty này có thể tự động thu thập thông tin từ bạn liên quan đến sự truy cập của bạn.

3. Các Trang Fanpage Trên Facebook

Tóm tắt: MU Tiên Phong có các trang fanpage chính thức của Facebook. Chúng bao gồm các trang fanpage chính thức của MU Tiên Phong. Facebook thu thập dữ liệu từ các trang này theo chính sách bảo mật của mình và cung cấp số liệu thống kê cũng như thông tin chi tiết cho MU Tiên Phong để giúp chúng tôi hiểu các loại hành động mà mọi người thực hiện trên các trang fanpage của chúng tôi (“dữ liệu thông tin chi tiết”). Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook Ireland”) và MU Tiên Phong là những bên đồng kiểm soát để thu thập dữ liệu thông tin chi tiết.

III. BẢO MẬT

Tóm tắt: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin người chơi và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật cho bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi thu thập từ bạn. Bằng cách chọn chia sẻ thông tin với chúng tôi (hoặc bất kỳ ai khác trên mạng hiện nay), bạn sẽ chấp nhận rủi ro này.