1: Tỷ Lệ Nâng Cấp Vật Phẩm Trang Bị

Kiểu kết hợp và cấp độTỷ lệ thành công
Nâng cấp đồ [Thường/ Exc/Thần/Socket] lên +1050% (Luck +25%)
Nâng cấp đồ [Thường/Exc/Thần/Socket] lên +1145% (Luck +25%)
Nâng cấp đồ [Thường/Exc/Thần/Socket] lên +1240% (Luck +25%)
Nâng cấp đồ [Thường/Exc/Thần/Socket] lên +1335% (Luck +25%)
Nâng cấp đồ [Thường/Exc/Thần/Socket] lên +1430% (Luck +25%)
Nâng cấp đồ [Thường/Exc/Thần/Socket] lên +1525% (Luck +25%)

 

2: Tỷ Lệ Thành Công Chế Tạo WingS

Loại CánhTỷ Lệ Thành Công
Chế tạo Cánh cấp 1100%
Chế tạo Cánh cấp 290%
Chế tạo Cánh cấp 2.560%
Chế tạo Cánh cấp 340%
Chế tạo Cánh cấp 440%

 

3: Tỷ Lệ Thành Công Khi Sử Dụng Ngọc

Loại NgọcTỷ lệ thành công
Ngọc ước nguyện100%
Ngọc tâm linh50% (+25% với Luck)
Ngọc sinh mệnh65%
Đá tạo hóa65%

 

4: Tỷ Lệ Thành Công Khi Nâng Cấp Seed (Ngọc Nguyên Tố)

LevelTỷ lệ thành công
Seed nâng cấp từ Lv 1 => Lv 295%
Seed nâng cấp từ Lv 2 => Lv 395%
Seed nâng cấp từ Lv 3 => Lv 495%
Seed nâng cấp từ Lv 4 => Lv 590%
Seed nâng cấp từ Lv 5 => Lv 690%
Seed nâng cấp từ Lv 6 => Lv 785%
Seed nâng cấp từ Lv 7 => Lv 885%
Seed nâng cấp từ Lv 8 => Lv 980%
Seed nâng cấp từ Lv 9 => Lv 1080%

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *