Bạn thay đổi quyết định về việc mua 1 món đồ và muốn hoàn trả? Vậy thì bạn đến đúng nơi rồi đó! Ngay sau đây, bạn sẽ biết vật phẩm nào được hoàn trả, vật phẩm nào không, cũng như những thông tin hữu ích có liên quan khác.

A. Chính sách hoàn trả vật phẩm cho người chơi

Trừ khi các luật định khác được áp dụng, bạn chỉ có thể thực hiện hoàn trả nếu vật phẩm/nội dung đó đáp ứng các điều kiện sau:

  • Nội dung/vật phẩm chưa được sử dụng
  • Nội dung/vật phẩm đã mua trong vòng không quá 14 ngày
  • Nội dung/vật phẩm nằm trong danh sách có thể hoàn trả bên dưới

Các vật phẩm được hoàn trả/ không thể hoàn trả

Có thể hoàn trả

  • Các vật phẩm Xshop chưa qua sử dụng.

Không thể hoàn trả:

  • các trang bị giao dịch với người chơi khác. và không có trong quy định thu mua lại của chúng tôi.

B. TPCoin/WC hoàn trả người chơi

Vào thứ 7 hàng Tuần chúng tôi sẽ thu lại TPcoin hoăc WC của người chơi

  • với giá 1.5 tức: 1m = 1m5 TPcoin/WC

C. Trường hợp người chơi Refun Paypal có bị sử lý

Người chơi đã sử dụng toàn bộ số tiền donate để mua sắm các vật phẩm ingame sau đó refun.

  • Chúng tôi sẽ có bằng chứng tham gia pháp lý với Paypal và Block toàn bộ HWID + IP có liê quan đến tài khoản đó.

 

 


BQT MU Tiên Phong thông báo