I. Giới thiệu về Season Pass

 • Season Pass là hệ thống nhiệm vụ nhận phần thưởng khác nhau trong MU Tiên Phong. Khi bạn đạt cấp độ vượt qua bạn có thể nhận được phần thưởng phù hợp với cấp độ đó
 • Bạn có thể nhận điểm Season Pass thông qua các nhiệm vụ mà không cần mua Pass Ticket tăng Exp của Season Pass. Bạn cũng có thể mua Pass Ticket để có thể tăng cấp độ tối đa mà không cần phải làm nhiệm vụ để đạt tối đa cấp độ 20.

II. Cơ bản về vé Season Pass

 • Season Pass sẽ được tính theo hàng tháng, mỗi mùa Season Pass tương đương với 60 ngày. Sau 60 ngày kể từ khi mua Season Pass sẽ hết hạn
 • Vé Season Pass bao gồm 2 loại có thể mua tại Xshop.

Bấm vào Icoin góc trái trên cùng của màn hình để xem thông tin về nhiệm vụ

1. Mu Pass

 • Tất cả nhân vật có thể sử dụng sau đi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận phần thưởng tương đương của Vé

2. Gold Pass – Vé Vàng

 • Có thể nhận thông qua Xshop trong game.
 • Sau khi sử dụng sẽ nhận phần quà tương đương với vé Gold Pass

3. Premium – Vé Cao Cấp

 • Có thể nhận thông qua Xshop trong game
 • Premium sẽ được dùng sau khi nhân vật sử dụng vé Gold Pass
 • Sau khi sử dụng sẽ nhận phần thưởng tương đương vé Premium Pass, Mu Pass và Gold Pass

4. Pass Ticket

 • Sử dụng để nâng cấp Season Pass
 • Sử dụng 20 vé Pass Ticket để nhận tối đa cấp độ 20
 • Sau khi mua Pass Ticket nhân vật cần đổi vé lấy Exp trong giao diện Season Pass

III. Nhiệm vụ trong Season Pass

 • Sau khi tham gia Season Pass người chơi có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ được chỉ định để nhận exp của season pass
 • Nhiệm vụ Season Pass sẽ được Reset vào cuối ngày (24h) để làm mới.
 • Làm theo yêu cầu để nhận Exp tương đương nhiệm vụ.
 • Có thể mua Pass Ticket để đạt cấp độ tối đa mà không cần làm nhiệm vụ.

IV. Phần thưởng Season Pass

 • Các Buff nhận được của Season Pass
 • Tỷ lệ nhận Mảnh Pha Lê (trang bị nâng cấp Ruud) tăng dần % theo cấp độ của vé mang lại.
 • Vật phẩm ước nguyện ánh sáng (Bol) tăng Exp cho nhân vật.
 • Buff tăng Exp cơ bản tùy thuộc vào cấp độ của Vé mang lại sẽ tăng dần và công dồn %
 • Buff tăng chỉ số cơ bản của Muun Bão tố (tối đa x20 lần). Tham khảo về Muun Bấm vào đây
 • Hộp Ruud ánh sáng và kho báu huyễn quang chứa (Bùa Chaos)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *