Đọc kỹ hướng dẫn trước khi tải game

Mỗi người chơi sẽ tự chọn 1 phiên bản tải game phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình

Gợi ý: tải bản Global kết hợp với Font chữ  bản tải số 4 sẽ là bản chơi với Font chữ đẹp nhất

 

2. Bản cài đặt chuẩn Font chữ Webzen Global, ưu điểm là chữ đẹp rõ ràng, nhưng cần tải thêm bản số 4 install Font chữ

2. Bản cài đặt chuẩn Font chữ Webzen Global, ưu điểm là chữ đẹp rõ ràng, nhưng cần tải thêm bản số 4 install Font chữ