Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ

Đây là một nhiệm vụ để mở rộng kho và hòm của bạn. Làm theo từng nhiệm vụ và bạn sẽ nhận được bản mở rộng của mình.

1. Tìm kiếm NPC “Wandering Merchant Zyro”

Từ Level 50 bạn có thể nhận được nhiệm vụ Wandering Zyro, bạn phải đến gặp NPC nằm ở Lorencia (131,138), Noria (186, 109), Devias (226, 52), Elbeland  (55,199) một cách ngẫu nhiên. 

Nhiệm vụ mở rộng rương đồ chung

1. Yêu cầu Nhiệm vụ “sự kết hợp thương nhân của việc mở rộng thương mại”

Vật phẩm nhiệm vụBản đồQuái vật

Ancient Statue

Losttower 7Deat Knight

Phần thưởng Rương đồ chung

 • Phần thưởng khi giao vật phẩm sẽ là ‘ mở rộng hòm đồ ‘ sẽ mở thêm rương đồ chung 8×15
 • Đổi nhân vật để tính năng mở rộng để kích hoạt

2. Nhiệm vụ mở rộng rương đồ cá nhân

Sau khi đạt cấp độ 150 level bạn có thể nhận nhiệm vụ mở rộng rương đồ cá nhân

 • Tìm NPC “Wandering Merchant Zyro”,
 • Yêu cầu nhiệm vụ “Magic Cloth”
 • Nhiệm vụ bao gồm tìm kiếm vật phẩm
Vật phẩm nhiệm vụBản đồQuái vật

Ancient Statue

Losttower 7Deat Knight

Phần thưởng túi đồ mở rộng

 • Phần thưởng khi giao vật phẩm sẽ là “Ba lô ma thuật” sẽ mở thêm kích thước túi đồ 8×4

3. Nhiệm vụ mở rộng rương đồ cá nhân 2

 • Trong cuộc phiêu lưu dài ngày của bạn, giết các con trùm và lên cấp, bạn đã được mở rộng thân cây, và bạn có một kho chứa sẵn, bây giờ sau khi đạt đến cấp độ 300 bạn sẽ có cơ hội mở rộng thêm 1 lần nữa.
 • Tìm NPC “Wandering Merchant Zyro”
 • Yêu cầu nhiệm vụ “Spatial Cloth”
 • Nhiệm vụ bao gồm tìm kiếm vật phẩm
Vật phẩm nhiệm vụBản đồQuái vật

Spatial Cloth

IcarusChim gọi hồn

Phần thưởng túi đồ mở rộng

 • Phần thưởng khi giao vật phẩm sẽ là “Ba lô ma thuật” sẽ mở thêm kích thước túi đồ 8×4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *